Priča

Skrivena mobilna aplikacija kao nova bezbedna opcija za prijavu porodičnog nasilja u Srbiji

14. oktobar 2022.
Fotografija: © UN Women/ Eduard Pagria

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu