Priča

Kako integrisati rodnu perspektivu u vojno obrazovanje i obuku? Jedinstveni regionalni alat za znanje je izašao

09. decembar 2022.
Fotografija: © UNDP SEESAC

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu