Saopštenje za medije

Bodyright kampanja nastavlja da podiže svest o rodno zasnovanom nasilju u digitalnom prostoru u Srbiji

19. maj 2023.

Kao što se osećamo sigurno dok šetamo ulicom, isto tako bi trebalo da se osećamo sigurno i u digitalnom svetu. Krađa i zloupotreba nečije fotografije, kao i bilo kakva manipulacija njome bez dozvole, predstavlja kršenje privatnosti, dostojanstva i autonomije, i može biti poražavajuće iskustvo. 

Fotografija: © UNFPA Serbia

Kao što se osećamo sigurno dok šetamo ulicom, isto tako bi trebalo da se osećamo sigurno i u digitalnom svetu. Krađa i zloupotreba nečije fotografije, kao i bilo kakva manipulacija njome bez dozvole, predstavlja kršenje privatnosti, dostojanstva i autonomije, i može biti poražavajuće iskustvo. 

Zato je Populacioni fond Ujedinjenih nacija započeo bodyright kampanju da bi podigao svest o širokoj rasprostranjenosti rodno-zasnovanog nasilja posredovanog tehnologijom i njegovim posledicama. Ova kampanja ujedno poziva donosioce odluka, tehnološke kompanije, kao i sve druge relevantne organizacije da poboljšaju - kako mehanizme zaštite - tako i mehanizme podrške. 

Istraživanje pokazuje da je digitalno nasilje zastupljeno u svim zemljama, te da je 85% žena iskusilo digitalno nasilje, ili svedočilo digitalnom nasilju nad nekom drugom ženom. Takođe, 57% žena je doživelo da se njihov video ili slika zlostavlja ili koristi protiv njih u online svetu. 

Najnovije istraživanje u Srbiji pokazuje da se više od 78% devojaka ne oseća sigurno u digitalnom prostoru, iako provode barem 3 sata dnevno online. Osim toga, 74% devojaka koje su učestvovale u istraživanju kažu da nikada nisu bile deo neke kampanje za podizanje svesti o rodno-zasnovanom nasilju posredovanom tehnologijom. Ovo pokazuje da mladi u Srbiji nemaju dovoljno informacija o vrstama rodno-zasnovanog nasilja posredovanog tehnologijom, o načinima na koje mogu da se zaštite, i ko može da im pomogne ako se suoče sa takvom situacijom, iako mnoge forme digitalnog nasilja još uvek nisu formalno prepoznate. 

Bodyright kampanja je u Srbiji počela u novembru 2022. godine. Iste godine, Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji je pripremio Pojmovnik rodno zasnovanog nasilja posredovanog tehnologijom, prilagođen kontekstu i prijemčiv mladima. Pojmovnik na srpskom jeziku pokušava da reši neke od terminoloških nedoumica. 

Kao nastavak bodyright kampanje, Populacioni fond Ujedinjenih nacija i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti su realizovali prvi Trening trenera za vršnjačku edukaciju mladih koji kroz Panel mladih saradjuju sa kancelarijom Poverenika.

Nakon ovog treninga mladi treneri će uz mentorsku podršku sprovoditi vršnjačku edukaciju  na temu rodno-zasnovanog nasilja posredovanog tehnologijom i mehanizama zaštite u 6 lokalnih samouprava u Srbiji.

Prve radionice će biti održane tokom maja 2023. godine u Vranju, Bujanovcu i Kragujevcu.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu