Saopštenje za medije

Napredak u implementaciji Mape puta za kontrolu SALV pregledan na sastanku na visokom nivou

18. maj 2023.

Fotografija: © European Union

Evropska komisija, u bliskoj saradnji sa švedskim predsedništvom Saveta Evropske unije i Evropskom službom za spoljne poslove, bila je domaćin sastanka na visokom nivou u Briselu 16. maja 2023. na kojem se razgovaralo o primeni konkretnih akcija akcionog plana EU o trgovina vatrenim oružjem, uključujući mapu puta za kontrolu SALV na Zapadnom Balkanu.

Fotografija: © Besfort Lamallari

Sastanak je okupio ministre unutrašnjih poslova i predstavnike ministarstava spoljnih poslova Zapadnog Balkana, predstavnike zemalja članica EU, Moldavije i Ukrajine i ključnih međunarodnih organizacija, sa ciljem da se sagleda napredak i razgovara o daljem putu.

Fotografija: © European Union

Na Zapadnom Balkanu broj incidenata sa vatrenim oružjem koji uključuju žrtve je u smanjenju od 2019. godine, ali je većina i dalje počinjena ilegalnim vatrenim oružjem. Od 2018. godine zaplenjeno je preko 22.500 komada vatrenog oružja, preko 136.000 dobrovoljno predato i više od 52.000 komada vatrenog oružja uništeno. Ostvaren je napredak u usklađivanju zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, kao i u jačanju kapaciteta nadležnih organa za otkrivanje i istragu zločina u vezi sa vatrenim oružjem. SEESAC pažljivo prati napredak u implementaciji .

„ Delimo zajednički cilj – da povećamo evropsku bezbednost, da zaštitimo sve naše građane – bilo ovde, u Evropskoj uniji, a takođe, želim da to naglasim, u našim budućim državama članicama. ”

Josep Borrell Fontelles, visoki predstavnik EU/potpredsjednik Evropske komisije

„ Niste učinili bezbednijim samo svoje domove, već ste celu Evropu učinili bezbednijom. ”

Ilva Johansson, evropski komesar

„Oružano nasilje je i dalje alarmantno rasprostranjeno širom sveta. Više kršenja ljudskih prava počinjeno je malokalibarskim oružjem nego bilo kojim drugim sredstvom. Nedavno smo bili svedoci tragičnih događaja u regionu, koji su rezultirali gubitkom 17 života i 21 povređenim, i oni moraju poslužiti kao sumorni podsetnik na imperativ da se nastave napori u smanjenju zloupotrebe i širenja vatrenog oružja i u rešavanju korena uzroci nasilja u našim društvima.”

Ivana Živković, direktorka UNDP Regionalnog biroa za Evropu i Zajednicu nezavisnih država

 

Više informacija:

Letak o napretku u implementaciji Mape puta za Zapadni Balkan

Otvaranje skupa:

Fotografije: https: //audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-061053

Video: https: //audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-241099

 

Izveštavanje sa sastanka od strane vlasti Zapadnog Balkana: 

Sarajevo

Skopje

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu