Saopštenje za medije

Ministarstvo odbrane Srbije završilo prvi program rodnih trenera

26. maj 2023.

Visoki vojni zvaničnik Ministarstva odbrane (MO) Republike Srbije uspešno je završio UNDP SEESAC-ov prvi Gender Coach Program (GCP) koji je pokrenut u decembru 2022. godine u cilju podrške višim liderima u jačanju njihovih kapaciteta za integraciju rodne perspektive u sektora odbrane. Završetkom programa, MO Srbije pokazuje čvrstu opredeljenost za sprovođenje preporuka nedavno pokrenute Regionalne osnovne studije o integraciji rodne perspektive u vojno obrazovanje i obuku. 

Fotografija: © UNDP SEESAC

Program je realizovan kroz šest pojedinačnih mesečnih sesija koje su obuhvatale širok spektar tema vezanih za rod u vojsci. Pokrivao je osnovne koncepte rodne ravnopravnosti i rodne diskriminacije sa primerima iz vojnog konteksta. Program je takođe omogućio diskusiju o podacima sadržanim u regionalnim alatima znanja koje su razvila ministarstva odbrane na Zapadnom Balkanu uz podršku SEESAC-a: 2. regionalna studija o položaju žena u oružanim snagama na zapadnom Balkanu  i Regionalni priručnik za borbu protiv Rodno zasnovana diskriminacija, seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, kao i nalazi Regionalne ankete o percepciji mladih o tome kako integrisati rodnu perspektivu u politike zapošljavanja. Konačno, program je uključivao informacije i primere o integraciji roda u vojno obrazovanje i obuku.

Ovaj prilagođeni program obuke se zasniva na rezultatima sličnog programa koji se sprovodi u Oružanim snagama Švedske od 2007. godine i na rezultatima i iskustvu sa Gender Coaching Programom koji je sproveo SEESAC na Zapadnom Balkanu. U protekle tri godine pet visokih zvaničnika završilo je osnovni Gender Coach Program – jedan iz Bosne i Hercegovine, tri iz Crne Gore i jedan iz Sjeverne Makedonije, dok je jedan službenik počeo sa naprednim Gender Coach Programom u Crnoj Gori.

Visoki zvaničnici koji uspešno završe program opremljeni su da igraju ključnu ulogu u unapređenju rodne ravnopravnosti u okviru svojih ministarstava i oružanih snaga kroz razvoj kapaciteta, izgradnju odnosa, kao i povećanje znanja i svesti o rodnim perspektivama u vojsci.

Ovaj program je organizovan u okviru druge faze SEESAC-ovog projekta koji finansiraju Vlade Norveške i Slovačke Republike Jačanje regionalne saradnje na uvođenju rodne ravnopravnosti u reformu sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu , a koji pruža podršku uvođenju rodne ravnopravnosti u sektor bezbednosti reformu, u skladu sa Agendom za održivi razvoj UN 2030 i Rezolucijom 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti.

 

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu