Priča

UNICEF i MAXI zajedno za mlade koji se suočavaju sa problemima vezanim za mentalno zdravlje

30. jun 2023.
Fotografija: © Stock/Unsplash

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu