Priča

Patronažna sestra donosi samopouzdanje porodici

08. jun 2023.
Fotografija: © UNICEF Serbia/2023/Pancic

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu