Priča

Dve Ukrajinke u Vranju sanjaju o velikom uspehu svog modnog ateljea

10. avgust 2023.
Fotografija: © UNHCR Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu