Priča

Različiti Stilovi, Ujedinjene Priče: IOM inicijativa "No Nation Fashion" u Beogradu

21. jul 2023.
Fotografija: © IOM Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu