Priča

Svetski dan bicikla – biciklom ka održivom razvoju

03. jun 2021.
Naslov: World Bicycle Day celebration in Belgrade
Fotografija: © Marija Piroshki/UN Serbia

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu