Priča

Kako, zašto i koliko bacamo hranu?

10. novembar 2021.
Fotografija: © Photo Environment Improvement Center

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu