Priča

Kada nam planeta Zemlja pošalje poruku

22. april 2022.
Fotografija: © NASA

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu