Priča

Povodom Svetskog dana izbeglica UNHCR otvorio izložbu predmeta izbeglica i javnih ličnosti koje ih podržavaju

21. jun 2022.
Fotografija: © UNHCR Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu