Priča

Nacionalna kampanja „Budi ruka koja voli i reč koja sokoli“

12. septembar 2022.
Fotografija: © UNICEF Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu