Priča

UN u Srbiji pozvale na promovisanje kulture dijaloga, tolerancije i jednakosti na koncertu Muzika za mir povodom 77. godišnjice organizacije

24. oktobar 2022.
Fotografija: © UN Serbia/Oliver Bunic

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu