Priča

Dok svetska populacija dostiže 8 milijardi, potrebno preispitivanje populacionih politika u regionu

15. novembar 2022.
Fotografija: © #8BillionStrong Global campaign

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu