Priča

Uskoro u vašem kraju – nova oprema, nove usluge, novi poslovI

29. decembar 2022.
Fotografija: © UNOPS Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNOPS
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu