Priča

“Bezbedna svuda” za 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

25. novembar 2022.
Fotografija: © UN Women / Saša Đorđević

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu