Priča

Urbani biciklizam u porastu u Srbiji dok se gradovi ujedinjuju za Međunarodni dan bicikla 2023

03. jun 2023.
Fotografija: © UN Serbia/Jadranka Ilic

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu