Priča

Novi izveštaj o ljudskim pravima mladih u Srbiji – brojni izazovi u 2022. godini nepovoljno uticali na ljudska prava i standard mladih

26. maj 2023.
Fotografija: © Belgrade Center for Human Rights

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

OHCHR
Kancelarija Visokog poverenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu