Saopštenje za medije

Regionalni skup stručnjaka u oblasti readmisije u Beogradu

16. oktobar 2023.

Beograd, 16 - 18 oktobar 2023. – U trenutku kada pitanje readmisije i povratka privlači sve veću pažnju javnosti, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizovala je regionalni sastanak u cilju osnivanja Regionalne grupe stručnjaka u oblasti readmisije od 16. do 18. oktobra u Beogradu. 

Fotografija: © Dorđe Kojadinovic/Propulsion

Teme radnih sesija regionalnog sastanka bile su: Unapređenje regionalne saradnje u oblasti readmisije; uspostavljanje saradnje sa zamljama porekla iregularnih migranata; saradnja sa Evropskom unijom i ostvarivanje digitalizovane saradnje između EU i Zapadnog Balkana kroz pokretanje digitalnog sistema za upravljanje predmetima readmsije (eRCMS); podizanje kapaciteta institucija u oblasti readmisije i povratka. Radne sesije su moderirali predstavnici vlasti Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. 

Osnivanje Regionalne grupe stručnjaka za readmsiju predstavlja deo subregionalnog WBCAP projekta koji IOM sprovodi uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Danske.  

Sastanak u Beogradu je početni korak u osnivanju platforme za razmenu znanja, iskustava i razvoj održivog i efikasnog sistema upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu. 

 

Fotografija: © Dorđe Kojadinovic/Propulsion

Projekat se sprovodi od 2021. godine kao odgovor na porast broja iregularnih prelazaka granica na Zapadnom Balkanu za čak 136%, što je u tom trenutku predstavljalo veliki izazov za region.  

Fotografija: © Dorđe Kojadinovic/Propulsion

Sastanak je otvorila ambasadorka Kraljevine Danske u Srbiji, Njena ekselencija Suzan Šajn, a prisustvovali su  i diplomatski predstavnici drugih država, EU predstavnici i drugi istaknuti gosti. Pored ambasadorke Danske, učesnicima se u uvodnom delu obratila Donatella Bradić, v.d šefa misije IOM Srbija, Miroslav Panić, v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Žarko Laketa, direktor Službe za poslove sa strancima u BiH.  

Fotografija: © Dorđe Kojadinovic/Propulsion

Očekuje se da će ceo događaj doprineti poboljšanju sistema upravljanja migracijama i readmisije na Zapadnom Balkanu, kao i razvoju sistema održivog povratka uz poštovanje ljudskih prava migranata u skladu sa međunarodnim standardima.  

Fotografija: © Dorđe Kojadinovic/Propulsion

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu