Saopštenje za medije

Ujedinjeni zajedničkim ciljem: Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

18. oktobar 2023.

Povodom obležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u Nišu je održan godišnji sastanak Lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima iz 13 gradova i opština širom Srbije. Ovaj skup okupio je predstavnike državnih institucija, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, ambasada, i stručnjake iz mobilnih timova Republike Severne Makedonije. Sastanak je bio prilika za predstavljanje rezultata rada na nacionalnom i lokalnom nivou, razmenu iskustava i praksi, te razgovor o izazovima u operativnoj saradnji i koordinaciji u identifikaciji i zaštiti žrtava, istragama i procesuiranju počinilaca krivičnog dela trgovine ljudima.

Fotografija: © IOM Serbia

Važno je napomenuti nekoliko ključnih poruka koje su proizašle iz ovog sastanka:

  1. Uloga lokalnih timova i specijalizovanih nevladinih organizacija: Lokalni timovi i nevladine organizacije igraju ključnu ulogu u zaštiti žrtava trgovine ljudima u zajednicama. Zbog toga je neophodno obezbediti održiva rešenja za programe podrške i integracije.
  2. Saradnja lokalnih timova i lokalnih saveta za migracije: Kroz saradnju sa savetima za migracije, lokalni timovi mogu osigurati potrebna finansijska sredstva za sprovođenje različitih programa i aktivnosti, kao i unaprediti multidisciplinarno i multisektorsko povezivanje na lokalnom nivou.
  3. Vidljivost rezultata rada u javnosti: Rezultati rada lokalnih timova treba da budu vidljivi u javnosti. Takođe, važno je pratiti i integrisati te rezultate na lokalnom nivou u nacionalne izveštaje o sprovođenju politika za borbu protiv trgovine ljudima.
  4. Prekogranična operativna saradnja: Jačanje prekogranične operativne saradnje doprinosi bržem otkrivanju i zaštiti žrtava trgovine ljudima, posebno u mešovitim i iregularnim migracijama.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima nas podseća da je ova borba zajednički izazov koji zahteva kontinuirane napore i saradnju svih sektora društva. IOM sa svojim partnerima neprestano i aktivno učestvuje  u borbi protiv ovog globalnog problema, radeći zajedno na stvaranju bezbednijeg sveta za sve.

 

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu