Priča

Neophodno dalje raditi na povećanju autonomije osoba sa invaliditetom i učešću u svim segmentima društva

03. decembar 2019.
Fotografija: © Marija Piroshki/UNCT Serbia

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
OHCHR
Kancelarija Visokog poverenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava
UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu