Priča

Međunarodne organizacije na Dan ljudskih prava – pružiti veću podršku mladima u Srbiji

10. decembar 2019.

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
OHCHR
Kancelarija Visokog poverenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava
UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu