Priča

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji: Svi možemo da se uključimo u akciju i zaustavimo mržnju

18. jun 2022.
Fotografija: © UN

Napisao/la

Françoise Jacob

Fransoaz Žakob

UN
Stalna koordinatorka UN
 
 

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu