Priča

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji: Svi možemo da se uključimo u akciju i zaustavimo mržnju

18. jun 2022.
Fotografija: © UN

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu