Priča

Program UN za životnu sredinu postavio osnove za čistije zemljište u Srbiji

07. oktobar 2019.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu