Priča

Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede

20. februar 2023.
Fotografija: © Andreas Gücklhorn on Unsplash

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu