Priča

Javni poziv za podršku u upravljanju biootpadom

24. mart 2023.
Fotografija: © Shutterstock

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu