Priča

Međunarodni dan mladih: #MLADIGOVORE u četiri opštine u Srbiji

11. avgust 2023.
Fotografija: © UN

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu