Priča

Digitalna pismenost za svako doba

14. jun 2023.
Fotografija: © UNDP Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu