Priča

Demo polja: Transformacija poljoprivrede kroz inovacije, tehnologiju i znanje

13. jul 2023.
Fotografija: © FAO Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu