Priča

Podrška UNECE i FAO za obnovu ekosistema u istočnoj i jugoistočnoj Evropi

16. decembar 2019.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
UNECE
Ekonomska komisija Ujednijenih nacija za Evropu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu