Priča

Na stotine biciklista u Beogradu učestvovalo u vožnji povodom Međunarodnog dana bicikla uz poruku da je neophodno raditi više na promociji biciklizma kao prevoznog sredstva

03. jun 2022.
Fotografija: © Aleksandra Stamenkovic/UN Srbija

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNOPS
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu