Priča

Insekti koji jedu plastiku

05. oktobar 2023.
Fotografija: © Belinda animals

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu