Priča

UN u Srbiji sa partnerima pokreću novu inicijativu za smanjenje zagađenja vazduha od grejanja

07. septembar 2021.

Napisao/la

Aleksandra Siljic Tomic

Aleksandra Šiljić Tomić

UN Environment
Ekspert za upravljanje projektima
 
 
 

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija
WHO
Svetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu