Publikacija

Instrument za uključivanje principa da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije

26. septembar 2022.

Objavljeno

OHCHR
RCO

Objavljeno u saradnji sa

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 1905
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 2311

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu