Saopštenje za medije

Svetski dan hrane 2023: Nacionalni dijalog u Nišu poziva na ubrzanje akcija za transformaciju sistema hrane

13. oktobar 2023.

 

Fotografija: © Borko Britka

Niš, 13. oktobar 2023 – U Srbiji, čak jedna petina radne snage zaposlena je u poljoprivrednom sektoru, dok 40% populacije živi u ruralnim područjima. Uzimajući u obzir kompleksnost sistema hrane, od proizvodnje do potrošnje, neophodno je raditi na jačanju saradnje između sektora, razmeni informacija i međusobnih iskustava – kako bi se lakše i efikasnije suočili sa mnogobrojnim izazovima, kao što su gubitak i otpad od hrane, zagađenje voda, vazduha i zemljišta, siromaštvo, gubitak biodiverziteta i klimatske promene.

Kako bi se pronašla inovativna rešenja za održivije sisteme hrane, ali i ukazalo na postojeće probleme, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nacionalnom asocijacijom  Serbia Organika i Privrednom komorom Srbije je danas okupila predstavnike malih preduzeća, državnih institucija, obrazovnih ustanova, kreatore politika, biznise i civilno društvo na Nacionalnom dijalogu u Nišu.

Fotografija: © Borko Britka

Događaj je organizovan kao deo serije dijaloga u okviru Nacionalnih smernica za transformaciju sistema hrane, čiji je primarni fokus „na onim delovima društva koji imaju najmanje resursa i informacija i do kojih je najteže doći“, kako je definisano na UN Samitu o Sistemima hrane, koji se održao u julu 2023. godine u Sedištu UN u Njujorku.

„Moramo iskoristiti snagu znanja da poboljšamo prehrambene sisteme kako bi oni obezbedili sigurnu hranu, pristupačnu za sve, a istovremeno čuvajući prirodne resurse i boreći se protiv klimatskih promena“, rekla je Vedrana Ilić, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije.

„Globalna tema ove godine je voda - neophodna za postojanje svih živih bića na Zemlji, ali i za proizvodnju hrane, energije i industriju. Bez vode, nema razvoja, nema napretka, nema budućnosti. Neophodno je da podstaknemo društvo na sistemske promene u razmišljanju, kulturi i odnosu prema resursima, ali da i mi svi kao pojedinci učinimo sve što je u našoj moći da niko ne bude izostavljen“, dodala je ona.

Prepoznajući značaj transformacije sistema hrane za ruralni, ekonomski i društveni razvoj, Srbija je ove godine učestvovala na UN Samitu o sistemima hrane i obnovila svoja obećanja da preoblikuje infrastrukturu za ruralni razvoj, posebno za navodnjavanje i skladištenje, ubrza proces inovacije i digitalizaciju sektora, promoviše održivu proizvodnju i potrošnju i uloži u inovativne načine finansiranja za male poljoprivrednike.

"Danas, sa jedne strane imamo izazove kao što su klimatske promene i zagađenje, dok sa druge strane imamo znanje i nove mogućnosti koje nam pružaju digitalizacija, nauka i inovacije. Moramo iskoristiti kapacitete koje imamo, povećati finansiranje i ojačati partnerstva da bismo učinili sektor kompetetivnijim i otpornijim. FAO će u narednom periodu nastaviti da radi na promociji organske poljoprivrede, rešenja zasnovanih na prirodi, očuvanju biodiverziteta i ubrzanoj implementaciji Nacionalnih smernica – za sigurnije i održivije sisteme hrane u Srbiji“, istakao je Aleksandar Mentov, nacionalni koordinator programa Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

Na događaju su otvorena mnoga značajna pitanja: Zašto je očuvanje vodenih resursa od suštinskog značaja za sisteme hrane? Koji je značaj ženskog preduzetništva? Na koje načine inovativna rešenja u proizvodnji hrane mogu biti od značaja za male preduzetnike? Zašto je edukacija mladih preduslov za bezbednost hrane? Kakav je naš uticaj na poljoprivredu u kontekstu klimatskih promena i šta možemo preduzeti?

U skladu sa ovogodišnjom globalnom temom Svetskog dana hrane, pod sloganom „Voda je život. Voda je hrana. Da niko ne bude izostavljen.“, učesnici su posebnu pažnju posvetili važnosti očuvanja i odgovornog korišćenja vodenih resursa, posebno u poljoprivrednoj proizvodnji. Zaključak je da su za unapređenje sistema upravljanja vodama, potrebni podaci, inovacije, investicije i tehnologije koje će omogućiti poljoprivrednicima, ali i privatnom sektoru efikasniju upotrebu vode – u cilju očuvanja ovog vrednog resursa.

Na dijalogu je istaknuta važnost pružanja podrške ženskom preduzetništvu, kroz promovisanje jednakosti i  zatvaranje rodnog jaza u ekonomskom učešću žena, edukacije mladih o bezbednosti hrane, ali i značaj inovacija u poljoprivrednoj proizvodnji za male proizvođače i osmišljavanje rešenja zasnovanih na nauci i digitalnim tehnologijama – koja će doprineti boljoj proizvodnji, ishrani i zdravijoj životnoj sredini.

 

O SVETSKOM DANU HRANE:

 

Svetski dan hrane svake godine obeležava godišnjicu osnivanja FAO i jedan je od najvažnijih međunarodnih dana UN, koji poziva na globalnu akciju za transformaciju hrane.

Ovogodišnja tema “Voda je život. Voda je hrana. Da niko ne bude izostavljen” ukazuje na 2.4 milijarde ljudi koji žive u područjima sa nedovoljnom dostupnošću vode i 600 miliona koji zavise od vodenih sistema hrane, koji se danas suočavaju sa zagađenjem, degradacijom ekosistema i uticajima klimatskih promena.

Dan se obeležava u više od 150 zemalja, sa ciljem da inspiriše vlade, biznise, organizacije civilnog društva i javnost da zajedno rade na sprečavanju gladi i podizanju svesti o važnosti odgovornog upravljanja vodama, za naše sisteme hrane.

 

 

 

 

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu