Priča

Svetski dan životne sredine 2020. – Vreme je za prirodu!

05. jun 2020.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu