Priča

PRO Program za unapređenje kvaliteta života građana u 99 srpskih gradova i opština

25. maj 2023.
Fotografija: © UNOPS Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija
UNOPS
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu