Priča

Od „nas, naroda" do „Naše zajedničke agende" – Vlada Srbije i UN u Srbiji obeležavaju 76. godišnjicu svetske organizacije

26. oktobar 2021.
Fotografija: © Marija Piroshki/UN Serbia

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu