Govor

Govor stalne koordinatorke UN-a u Srbiji, povodom Dana Ujedinjenih nacija 2021

26. oktobar 2021.

Govor održao/la

Françoise Jacob

Fransoaz Žakob

UN
Stalna koordinatorka UN
 
 

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije