Priča

Srbija i UN jačaju saradnju ka održivom razvoju

04. februar 2022.
Fotografija: © un

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu