Priča

UN u Srbiji objavile najnoviji Godišnji izveštaj za 2021.

13. jun 2022.
Fotografija: © UN Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu