Priča

Svetski dan zdravlja 2020- COVID-19 je signal da je potrebno izgraditi održiviju budućnost

07. april 2020.

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije
WHO
Svetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu